Naša ponuka

Materská škola ponúka deťom aktivity súvisiace s históriu dediny viažúce sa k cirkevným sviatkom, dedinským veseliciam a prírodnému prostrediu. Rozvíja však aj aktivity, ktoré sa viažu k histórii materskej školy a vytvára aj aktivity, ktoré súvisia so súčasnými spoločenskými a kulturnými podujatiami.

Školský vzdelávací program je zameraný na rozvoj všetkých oblastí vývinu dieťaťa a ponúka také obsahové celky a témy, ktoré oboznamujú deti s realitou.

O nás