Pedagogický kolektív
 • 1
  Mgr. Mária Girmalová
  riaditeľka MŠ
 • 2
  Mgr. Erika Matiová
 • 3
  Anna Stachová
 • 4
  Bc. Jana Ivančová
Nepedagogický kolektív
 • 1
  Bc. Jana Ivančová
  vedúca školskej jedálne
 • 2
  Mária Dzurišová
  kuchárka
 • 3
  Magdaléna Perželová
  upratovačka